Rychlé vyhledávání

Facebook
Sdílet

Navigace: Měření a regulace -> Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.marobchod.cz vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – společnosti BUREŠ BRNO, zastoupenou panem Zdeňkem Burešem se sídlem Blümlova 11, 643 00 Brno, DIČ: CZ6311171119 registrovaného na ŽÚ města Brna, event. č. 370202-35241-01, č.j. 1632/7/99.

 

Objednání zboží

Prodávající potvrzuje dodání zboží na základě potvrzení objednávky kupujícího a dle podmínek daných těmito všeobecnými podmínkami. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky. Případné storno objednávky lze provést před potvrzením objednávky prodávajícím, a to písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí objednávky z vážných provozních důvodů nebo v případě, že kupující je v prodlení s úhradou předchozích dodávek zboží. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

 

Platební podmínky

Kupní cenou se rozumí cena zboží v korunách českých, bez DPH, dle aktuálního platného ceníku prodávajícího. Firma BUREŠ BRNO si vyhrazuje právo změny cen.

V případě zajištění dopravy zboží prodávajícím na místo určené kupujícím, jsou k ceně zboží připočítány expediční náklady dle skutečnosti.


Způsob platby

Zboží je možné hradit:

  • zálohou – po přijetí objednávky je vystavena zálohová faktura a po jejím proplacení je zboží expedováno,
  • dobírkou – platba hotově přepravci při převzetí zboží,
  • na fakturu – pouze na základě předchozí domluvy, nebo individuálně nastavených obchodních podmínek.


Dodací podmínky

Dodací lhůta

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). V případě, že je zboží skladem, je expedováno. V opačném případě oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat v kratší lhůtě. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase.


Přepravní podmínky

  • Zboží bude odesláno na adresu uvedenou v objednávce jako adresa dodání (příp. fakturační adresa, není-li uvedená adresa dodání).
  • Zboží je distribuováno prostřednictvím služby Obchodní balík České pošty a.s., dodací lhůta je do 24 hodin od podání balíku.
  • Doprava zboží ze skladu prodávajícího na místo určení uvedené v objednávce kupujícího není součástí ceny zboží.
  • Zboží je možné vyzvednout osobně na adrese Blümlova 11, Brno-Chrlice.

 

Poškození zboží

Při převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství, druhu a zjevných vad. Zjistí-li nesrovnalosti, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit prodávajícímu a dále se řídit dle jeho pokynů. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel (např. po měsíci od doručení nejsme schopni měnit již dodané zboží).

 

Vrácení zboží

V případě chybně objednaného zboží ze strany kupujícího, lze toto zboží vyměnit za jiné – pokud tuto skutečnost nahlásí prodávajícímu do 48 hodin od dodání. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené a v originálním balení. V tomto případě jsou veškeré náklady na vrácení původního zboží hrazeny kupujícím.

Byla-li objednávka provedena prostřednictvím internetového obchodu, má kupující právo na základě zákona 367/2000 Sb. § 53 odst. 6 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak stane, musí být zboží nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení a v původním obalu posláno v uvedené lhůtě zpět. Po obdržení zboží vystaví prodávající dobropis, který bude následně proplacen převodním příkazem nebo jiným domluveným způsobem.

 

Nezasílejte zboží zpět na dobírku, nebude převzato!

 

Záruční podmínky

Na veškeré zboží je poskytnuta záruka v rozsahu ustanovení obecně platných právních předpisů. Počátek záruky stanovuje datum prodeje na daňovém dokladu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neoprávněným zásahem nebo neodbornou montáží, používáním zboží k jiným účelům než určeným, nevhodných skladováním, živelnými pohromami nebo vyšší mocí.

Jako záruční list slouží vystavená faktura firmy BUREŠ BRNO zastoupená panem Zdeňkem Burešem.

 

Závěrečná ustanovení

Veškeré osobní údaje budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Používáním internetového obchodu www.marobchod.cz souhlasíte s používáním informací o Vás a Vašich nákupech pro interní potřeby firmy.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

 

 


A | A
Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.